Geplaatst op

Kleine windmolens in Veere: Wat betekent dit voor onze gemeente?

molen-veere

Historie van windmolens in Veere

Veere staat al eeuwenlang bekend om haar windmolens, mede door de windrijke ligging. Tegenwoordig zien we de grote windmolens op Neeltje Jans als een belangrijk onderdeel van de energievoorziening. Echter, er is nu ook belangstelling voor kleinere windmolens binnen onze gemeentegrenzen, met name op bedrijventerreinen en agrarische bedrijven. Zelfs particulieren tonen interesse. Als gemeente staan we positief tegenover duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie.

Het raadsvoorstel voor kleine windmolens

In de recente landbouwnota en het Omgevingsplan is het idee geopperd om kleine windmolens te introduceren in Veere. Vorige week werd het raadsvoorstel voor deze “kleine” windmolens besproken. Volgens het voorstel mogen agrariërs, onder bepaalde voorwaarden, twee windmolens op hun erf plaatsen. Maar wat verstaan we precies onder een kleine windmolen? Deze zijn ongeveer 21 meter hoog, ter vergelijking: de watertoren in Domburg is 28 meter hoog.

Toegestane gebieden voor windmolens

Het gebied waarbinnen deze molens mogen worden geplaatst, strekt zich uit over een groot deel van Walcheren, inclusief een uitloper naar Koudekerke tot aan de Zwaanweg. Dit is een aanzienlijk gebied met veel agrarische bedrijven.

Reacties en bezwaren

Veel inwoners schrokken van dit raadsvoorstel en hebben hun zorgen geuit bij de gemeenteraad. Onze fractie heeft ook tegen het voorstel gestemd. Wij zijn van mening dat de impact op het prachtige Veerse landschap niet opweegt tegen de opbrengst. Het is belangrijk om te weten dat 400 windmolens van 21 meter samen net zoveel elektriciteit leveren als één grote windmolen op Neeltje Jans. Bovendien passen deze kleine molens niet goed in het landschap.

Daarnaast hebben we bezwaar tegen het feit dat dit voorstel een onderscheid maakt tussen verschillende groepen mensen. Waarom zouden sommige groepen wel en andere niet in aanmerking komen voor het plaatsen van windmolens? Dit druist in tegen het gelijkheidsbeginsel en roept de vraag op of dit voorstel juridisch standhoudt.

Het goede nieuws is dat onze argumenten en tegenstem hebben bijgedragen aan het besluit om het voorstel niet door te sturen naar de gemeenteraad voor definitieve besluitvorming. Het plan wordt nu herzien en aangepast naar een schaal die beter past bij Veere. We zullen dit onderwerp dus in de nabije toekomst opnieuw bespreken.