Geplaatst op

Landbouwvisie Veere: kansen voor landschap en biodiversiteit

De gemeenteraad van Veere heeft de “Landbouwvisie Veere, de agrariër centraal” vastgesteld. De fractie van de PvdA/GroenLinks ziet kansen in deze visie voor een landbouw die meer aandacht besteedt aan onderwerpen die wij belangrijk vinden, zoals een mooi landschap, het tegengaan van verzilting en het verbeteren van de biodiversiteit. Het college heeft toegezegd dat agrarische plannen en ontwikkelingen getoetst worden aan deze belangrijke uitgangspunten. Er komt ook een nieuwe landschapsvisie, omdat de huidige verouderd is en het Veerse landschap gewaardeerd en beschermd moet worden tegen negatieve invloeden.

Veel beleid en regels voor agrariërs worden op Europees of landelijk niveau vastgesteld. De gemeente Veere wil agrariërs mogelijkheden bieden voor een gezonde en duurzame bedrijfsvoering, binnen deze regels. Dit kan bijvoorbeeld door de betrokkenheid bij natuur- en landschapsbeheer te vergroten en meer circulair te worden. Bij circulaire landbouw wordt zo min mogelijk afval geproduceerd, is de uitstoot van schadelijke stoffen minimaal en worden grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verlies benut.

De fractie blijft tegen (uitbreiding van) intensieve veehouderij en zal kritisch volgen hoe de landbouwvisie wordt uitgewerkt, zoals het gebruik van meer plantaardige mest, landbouw in balans met het landschap, meer productie voor de lokale markt en minder schadelijke uitstoot naar lucht, bodem en water.