Geplaatst op

Meerderheid gemeenteraad geeft groen licht voor enorme uitbreiding Roompot

Het was een bewogen avond. De gemeenteraad heeft overwegend ingestemd met een aanzienlijke uitbreiding van Roompot. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 april jongstleden is besloten over de Visie Westrand Domburg, die Roompot in staat stelt de camping te transformeren tot een park met woningen en “hoeves” voor recreatieve verhuur. Momenteel verblijven gemiddeld zo’n 1.820 toeristen ongeveer vier maanden op de camping, maar in de toekomst kunnen er recreatiewoningen worden gebouwd voor minstens 2.260 toeristen. “Verstening” en woningen die jaarrond zullen worden verhuurd. En als er 15% mag worden uitgebreid, wat ook nog boven de markt hangt, maximaal 2.900 toeristen. Dit plan stuit op verzet van de fractie PvdA/GroenLinks, vanwege zorgen over de impact op leefbaarheid, landschap, natuur en toenemende verkeersproblemen.

Helaas heeft de kleinste meerderheid van de gemeenteraad (VVD, HVV en SGP) vóór de visie gestemd, ondanks kritiek op de aanzienlijke uitbreiding. Bezwaren van belanghebbenden, zoals de Zeeuwse Milieufederatie, dorpsraad Oostkapelle, Stichting Duinbehoud en Stichting Leefbaarheid Kom Domburg, zijn niet gehoord. Zij benadrukken dat de problemen op de Veerse wegen alleen maar groter worden en de druk op de leefbaarheid, natuur en landschap te groot wordt. Ze pleiten voor een halt aan de uitbreiding van recreatie. Onderzoek van vorig jaar toont aan dat meer dan de helft van de Veerse inwoners vindt dat het toerisme niet verder moet groeien.

Er is weinig echte participatie geweest bij het opstellen van de visie. Inwoners konden niet meedenken en hebben geen kans gekregen om hun mening te geven. Opmerkelijk, gezien de veelbesproken waarde van participatie. De visie stond niet eens op de website van de gemeente.

In de visie was een gebied opgenomen dat diep doordringt in het agrarische landschap en de openheid van het landschap aantast. Gelukkig is er, samen met SGP, een voorstel aangenomen om het plangebied aan te passen zoals in de Zeeuwse Kustvisie staat. Dit zien we als een kleine overwinning. Echter, de grote groei van toerisme blijft in de visie staan, wat voor onze fractie reden was om uiteindelijk tegen de Visie Westrand Domburg te stemmen.