Jos van Eijk

Jongeren, kunst/cultuur, werkgelegenheid en onze fysieke leefomgeving vind ik belangrijk. Jongeren verdienen onze zorg en aandacht, zodat zij goed opgroeien en kansen kunnen grijpen. Daarom is het belangrijk dat jongeren voldoende inspraak krijgen. Kunst en cultuur brengt mensen uit verschillende culturen en verschillende achtergronden samen. Dus aandacht en geld voor initiatieven uit de kernen binnen Veere, amateurkunst en kunsteducatie.

Werk is belangrijk voor emancipatie, integratie en welzijn. Daarom het MKB stimuleren en samenwerken om de economie in de kernen te bevorderen.

We wonen in een mooie landelijke omgeving, die we graag zo willen houden. Binnen de gemeente hebben wij te maken met diverse partijen die ook andere en soms tegengestelde belangen hebben. Denk aan boeren, woningzoekenden, het waterschap, de provincie, etc. We zullen met hen tot afspraken moeten komen, zonder het landschappelijk belang van onze unieke Veerse leefomgeving uit het oog te verliezen. Daaraan wil ik, Jos van Eijk uit Zoutelande, graag mijn steentje bijdragen.