Peter Meijs

Ik geloof in een rechtvaardige samenleving waar de overheid en burgers zich gezamenlijk inspannen. Ik wil bijdragen aan een goed, gezond en gelukkig leven voor iedereen. De gemeentepolitiek spreekt me daarbij aan, omdat de onderwerpen waar de gemeente over gaat, ons immers direct raken. Nadat ik jaren heb gewerkt in het speciaal onderwijs ben ik nu werkzaam als beeldend kunstenaar en B&B-houder. Als raadslid namens PvdA/GroenLinks in de gemeenteraad wil ik graag sociaal beleid binnen onze prachtige gemeente mede vormgeven. Ik ben Peter Meijs en woon in Koudekerke.