Geplaatst op

Nader toegelicht: Onze standpunten en bezwaren tegen de huidige begroting

Tijdens de recente begrotingsbespreking heeft onze fractie besloten om tegen de begroting te stemmen. We willen graag onze argumenten met u delen:

  1. In de jaren 2026 en 2027 voorzien we tekorten, wat resulteert in een negatieve investeringsruimte. Veere kampt met mobiliteitsproblemen die aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Als deze middelen beschikbaar moeten zijn, ontbreekt het aan ruimte in die jaren.
  2. De gemaakte keuzes, zoals het verhogen van de OZB met 6,5%, de toeristenbelasting met 2,5%, het verhogen van het lage parkeertarief en het gelijk houden van andere tarieven, zijn volgens onze fractie niet juist. Onze conclusie is dat dit college te veel luistert naar recreatie-ondernemers en te weinig naar de eigen inwoners.
  3. Met deze begroting verslechteren 5 van de 6 kengetallen en komt de structurele exploitatieruimte in het rood te staan. Hiermee neemt dit college een groter risico dan ons eigen beleid voorschrijft.
  4. Ons laatste bezwaar betreft de gemakkelijke manier waarop risico’s worden toegeschreven aan kansen. Voorbeelden hiervan zijn duurzaamheidsmiddelen, de hervormingsagenda voor jeugdzorg en de opvattingen van de VNG over gemeentefinanciën.