Geplaatst op

Onveilige situatie in de Dorpsstraat van Oostkapelle

PvdA/GroenLinks heeft gesignaleerd dat er grote verkeersproblemen en onveilige situaties zijn in de Dorpsstraat van Oostkapelle. Daarom heeft de fractie onlangs de volgende vragen aan het college van B&W gesteld:

  1. Klopt het dat de Dorpsraad Oostkapelle het parkeren, het te hard rijden en het tegen de rijrichting rijden in de Dorpsstraat reeds enkele keren bij het college heeft aangekaart en heeft aangedrongen op handhaving van het parkeerverbod en andere regels?
  2. Wat heeft het college de afgelopen periode ondernomen, naar aanleiding van signalen vanuit dorpsraad en inwoners, betreffende onveilige situaties in de Dorpsstraat?
  3. Bent u het met ons eens dat de Dorpsstraat zich als gevolg van onder meer de inrichting van de Dorpsstraat en het twee-richting-fietsverkeer, niet leent voor het parkeren van auto’s, ook al betreft het kort parkeren?
  4. Bent u het met ons eens dat in de Dorpsstraat geparkeerde auto’s tot gevaarlijke situaties leiden, gevaarlijk voor met name voetgangers en fietsers?
  5. Bent u bereid om intensiever te controleren op de verkeersregels en het parkeerverbod strikter te handhaven?
  6. Welke andere maatregelen die de veiligheid van voetgangers en fietsers in de Dorpsstraat verhogen, overweegt u in te voeren/toe te passen?

Achtergrond Dorpsstraat Oostkapelle
In 2019 is de Dorpsstraat Oostkapelle heringericht. Het verbeteren van de verblijfsfunctie en verhogen van de veiligheid waren de belangrijkste uitgangspunten voor deze herinrichting. Een verblijfsgebied waar de auto te gast is en waar niet geparkeerd mag worden. Wij constateren dat er regelmatig in de Dorpsstraat geparkeerd wordt en hebben vernomen dat de Dorpsraad hierover bij het college aan de bel heeft getrokken.