PvdA GL Banner Middenweg

Peter Meijs

Mijn naam is Peter Meijs. Ik ben in 1959 geboren, getrouwd met Mieke en woon in de oude school aan de Middelburgse straat in Koudekerke. Ik geloof in een sociale samenleving waar de overheid en burgers zich gezamenlijk inspannen waardoor iedereen de kans heeft een goed en gelukkig leven te leiden en zich persoonlijk te ontwikkelen.

Tot nu toe heb ik daar op verschillende manieren aan gewerkt. Ruim dertig jaar onderwijs, actief lidmaatschap van de PvdA, vrijwilligerswerk met verstandelijk gehandicapten en een aantal bestuurlijke functies. Nadat ik twee jaar geleden ontslag heb genomen als directeur binnen het speciaal onderwijs ervaar ik nu ruimte om mijn idealen ook via de politiek te realiseren. Daarmee wil ik bijdragen aan een rechtvaardigere maatschappij waar burgers gesteund worden het beste uit zichzelf te halen. De gemeentepolitiek spreekt me daarbij het meeste aan. De onderwerpen waar de gemeente over gaat, raken ons allemaal immers heel direct.

Als mens ben ik heel praktisch. Als je iets zegt moet je het ook doen. Ik geef in dit stukje aan dat ik een sociale maatschappij nastreef waarin onderlinge verbondenheid belangrijk is. Vandaar dat ik als mede-initiatiefnemer van de Buurtafel in Koudekerke de afgelopen jaren mijn huis gedeeltelijk heb opengesteld voor de buurt om regelmatig te komen eten en boeken uit de buurt-bibliotheek te lenen. Een initiatief waar veel mensen gebruik van maken. Een praktische manier om echt iets te doen aan de samenhang in de buurt en het verminderen van eenzaamheid.

Sinds ik gestopt ben met werken in het onderwijs hebben we een B&B geopend en ben ik als beeldend kunstenaar aan het werk gegaan. Een B&B runnen is erg leuk en zorgt voor de benodigde middelen van bestaan. Mijn kunstenaarschap geeft me de gelegenheid de wereld mooier te maken in de letterlijke zin van het woord. Dit is belangrijk voor mij als persoon.

Ik wil u de komende jaren namens PvdA/Groen Links vertegenwoordigen in de raad van gemeente Veere en daarmee sociaal beleid binnen onze prachtige gemeente mede vorm geven.

Artikelen