PvdA GL Banner Middenweg

Chris Maas

Mijn naam is Chris Maas, 61 jaar, ik ben getrouwd met Dorien en woon in Domburg. We hebben drie kinderen en vier kleinkinderen die allemaal met veel plezier in Domburg wonen.

Ik ben van 2010-2018 en 2020 tot 2022 wethouder voor de PvdA/GroenLinks en dat werk doe ik met veel plezier, met fijne “politieke” collega's. Door mijn werk heb ik onvoldoende tijd om nog veel vrijwilligerswerk te doen. Vanaf mijn zestiende heb ik in de sport en cultuur uiteenlopend vrijwilligerswerk gedaan, dat geeft enorm veel voldoening. Vrijwilligers houden de “sociale basis” van Veere in stand. Alle vrijwilligers in Veere verdienen continue ondersteuning en waardering. 

Als wethouder lever je ook een bijdrage aan de samenleving. Ik probeer dat te doen vanuit bepaalde waarden die voor mij de leidraad vormen, zoals: bestaanszekerheid, verbondenheid, samenredzaamheid, betrokken inwoners en ontplooiingskansen voor iedereen.

Graag blijf ik mezelf als fractievoorzitter van de PvdA/Groenlinks inzetten voor de gemeente, er zijn nog zo veel uitdagingen, op het gebied van zorg, welzijn en wonen en sport maar ook op terreinen als recreatie en ruimtelijke ordening. 

In de oververhitte woningmarkt moet de gemeente alle zeilen bijzetten om de kansen voor starters en mensen met een laag inkomen te vergroten en om speculatie en illegaal tweede woninggebruik te voorkomen. 

De mooie plannen voor het vernieuwen van de maatschappelijke voorzieningen in Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle samen met de betrokken scholen en verenigingen uitwerken en uitvoeren. En plannen voor de andere kernen maken.

Het gaat goed met Veere en de Veerse inwoners, maar nog niet iedereen is in staat om mee te doen, er zijn nog inwoners die in armoede leven, die problematische schulden hebben. En eenzaamheid is, net als in andere delen van Zeeland en Nederland, een probleem waar we meer aandacht aan moeten besteden. Mijn wens is dat iedereen in Veere de kans krijgt om mee te doen, dat niemand uit- of buitengesloten wordt. Niet iedereen is gelijk, de één heeft meer ondersteuning nodig om mee te doen dan de ander.

Het zou mooi zijn als de Veerse inwoners nog gelukkiger worden. 

Onze prachtige kust, het mooie landschap en de fraaie, vitale kernen verdienen een bedachtzaam beleid. In sommige kernen staan de leefbaarheid en de identiteit onder druk door het groeiende toerisme. Dat vereist een positief kritische benadering: niet alles kan, leefbaarheid, kwaliteit, een schone, groene omgeving en duurzaamheid zijn daarbij mijn kompas. Een gemeente waar het goed wonen is, is namelijk ook aantrekkelijk voor toeristen.

Ik wens de Veerse inwoners toe dat we ons als gemeente bij alle investeringen en maatregelen afvragen of de inwoners daar gelukkiger van worden.

Artikelen