• Home
  • Politiek café Balans toerisme en leefbaarheid Domburg: kort verslag

PvdA GL Banner Middenweg

Politiek café Balans toerisme en leefbaarheid Domburg: kort verslag

 

verkleind35

 

 

 

 

 

PvdA/GroenLinks organiseerde op 22 februari een politiek café in Markt Zes in Domburg.

Aan de orde waren Domburgse zaken. Daarvoor waren als inleiders uitgenodigd Govert Janzen (directeur Badhotel Domburg), Krijn Jan Provoost (directeur Natuurmonumenten Zuid-Holland en Zeeland) en Sepko de Witte, gewone (jonge) inwoner van Domburg. In totaal waren er rond de 40 bezoekers aanwezig. Er was een levendige discussie over allerlei Domburgse kwesties.

 

Lijsttrekker Chris Maas vertolkte de mening van PvdA/GroenLinks over zaken als:

  • de eventuele uitbreiding van de golfbaan (alleen mogelijk als de golfclub één van de partijen is en als er een maximum aan groen tegenover een minimum aan rood komt)
  • parkeren in de kern (er moet een oplossing komen voor de bewoners van de straten binnen de parkeerzone, zodat zij in hun eigen straat kunnen parkeren; ze betalen er immers voor!)
  • tweede woningen/deeltijdwonen (in de kernen moet in principe permanent gewoond worden en geen verkapte recreatiewoningen toestaan; de leefbaarheid voor de inwoners staat voorop!)
  • doorgaand verkeer door de kern (Chris: duivels dilemma, want we willen het liefst het doorgaande verkeer in de kern weren, maar we willen ook niet teveel groen opofferen aan asfalt voor bijv. extra wegen buiten de kern)
  • verblijfsrecreatie (er is echt geen ruimte voor nog eens extra zomerhuizen, appartementen etc.; het beleid moet niet alleen afgestemd worden op de wensen van ondernemers!) 

Slotconclusie (die eigenlijk werd gedeeld door de inleiders en het publiek):

Domburg moet vooral Domburg blijven; er moet veel worden geïnvesteerd in de kwaliteit van de omgeving en er moet vooral worden geïnvesteerd in  een goede balans tussen verblijfsrecreatie, dagtoerisme en leefbaarheid voor de inwoners.

verkleind16verkleind23verkleind25verkleind50verkleind51