Geplaatst op

PvdA/GroenLinks Veere wil woningen die echt betaalbaar zijn

In Veere is een grote behoefte aan betaalbare woningen. De landelijke norm voor betaalbare woningen is € 355.000, wat veel geld is. Om een woning voor die prijs te kunnen kopen, moeten beide partners van een tweeverdienersgezin een aanzienlijk inkomen hebben.

Het college van Veere is van mening dat een betaalbare woning maximaal € 405.000 mag kosten, wat nog duurder is. Op de hoek van de Singel en de Zuidstraat in Domburg is het plan om betaalbare woningen te bouwen. Het college wil deze locatie “op de markt brengen” en dus verkopen aan een projectontwikkelaar. De minimale grondprijs bedraagt echter maar liefst € 550 per vierkante meter.

De fractie van PvdA/GroenLinks twijfelt of er met een dergelijke grondprijs wel betaalbare woningen kunnen worden gerealiseerd, terwijl er juist zo’n grote behoefte aan is. Daarom hebben we kritische vragen gesteld aan het college. Meer informatie is te vinden op onze website.

Vorig jaar hebben we al aangegeven dat het eerder genomen besluit om starterswoningen van € 225.000 op deze locatie te bouwen, moet worden uitgevoerd. Helaas vond een meerderheid van de gemeenteraad (de coalitie van SGP, CU, VVD en HVV) dat eerdere afspraken om starterswoningen te bouwen zomaar terzijde konden worden geschoven. Hiermee werden de Veerse starters in de steek gelaten, terwijl we allemaal vinden dat ze in de gemeente moeten kunnen blijven wonen.

Het lijkt er nu op dat er onbetaalbare en onhaalbare woningen worden gebouwd voor starters. Het blijven bouwen van “betaalbare woningen” lijkt op deze manier slechts een loze belofte te zijn. PvdA/GroenLinks staat voor een eerlijke en rechtvaardige verdeling van kansen en kennis. Daarom zijn alle jongeren in Veere voor ons gelijk, inclusief degenen met een lager of gemiddeld inkomen die de volledige aankoopprijs van een woning moeten lenen en graag in Veere willen blijven wonen.