• Home
  • PvdA/GroenLinks wil een tiny forest

PvdA GL Banner Middenweg

PvdA/GroenLinks wil een tiny forest

IVN Natuureducatie wil voor 2021 honderd Tiny Forests, minibossen ongeveer ter grootte van een tennisveld, aanleggen. Hiervoor zoekt zij nog 12 partnergemeenten. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van maximaal een tennisbaan. Medio maart 2019 is het voor gemeenten weer mogelijk zich aan te melden.

Een bos is niet alleen een belangrijke plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het ‘buitenlokaal’ over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar hier. Meer natuur zorgt voor een gezondere leefomgeving, een natuurlijkeleeromgeving voor kinderen en een rustpunt voor buurtbewoners.

Veere is wat de PvdA/GroenLinks betreft een groene gemeente. Echter, bij het realiseren van nieuwe wijken of recreatiegebieden gaat soms natuur verloren, dat een negatief effect heeft op de biodiversiteit. Soms moeten uit veiligheidsoverwegingen bomen worden gekapt. Een Tiny Forest kan een positieve invloed hebben op de biodiversiteit en hittestress binnen de bebouwde kom. Deze minibossen kunnen bovendien een bijdrage leveren op het gebied van waterberging en CO2-opslag.

De aanleg en het onderhoud ervan levert een positieve bijdrage aan de gemeenschapszin, omdat buurtbewoners (waaronder kinderen) hierbij een belangrijke rol hebben.

Onze raadsvragen vindt u hier: 

https://veere.raadsinformatie.nl/document/7318252/1/PvdAGL_vragen_Tiny_Forest

https://drive.google.com/file/d/1I_XtDF2V8-Y34UOGPoeCUrHoEmc7xWn7/view?usp=drivesdk (met antwoorden)

In de media:

https://www.pzc.nl/walcheren/nu-nog-geen-veerse-minibosjes~a56aa96d/

https://www.internetbode.nl/regio/middelburg/algemeen/278835/pvda-groenlinks-wil-een-tiny-forest-in-gemeente-veere