Geplaatst op

PvdA/GroenLinks wil meer kansen voor starters op de Veerse woningmarkt

Steeds meer woningen die in de gemeente Veere te koop staan, worden opgekocht en vervolgens verhuurd. Hierdoor zijn deze woningen niet meer beschikbaar als koopwoning. En er is sprake van prijsopdrijving omdat eigenaar-verhuurders vaak hogere prijzen bieden.

Sinds een tijdje kan een gemeente daar iets tegen doen. Dat heet “opkoopbescherming”. Met zo’n regeling mag de koper de woning niet verhuren. De gemeente moet dan prijsgrens vaststellen, waarbinnen de woningen onder de opkoopbescherming vallen.

Zo wordt het mogelijk om er als gemeente voor te zorgen dat goedkope en middeldure woningen in het koopsegment behouden blijven voor kopers die er zelf willen wonen. De opkoopbescherming leidt waarschijnlijk ook tot normalisering van de prijzen van woningen.

En dat willen we: zo veel mogelijk koopwoningen in de gemeente Veere naar starters en mensen met een middeninkomen.

Daarom heeft de PvdA/GroenLinks een motie ingediend die het college oproept om te onderzoeken of de opkoopbescherming kan worden ingevoerd. De motie werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad.