Geplaatst op

Tegenvaller over Parkeerbeleid 2024

In de recente raadsvergadering heeft de gemeenteraad van Veere een besluit genomen over het parkeerbeleid voor het jaar 2024. Het raadsvoorstel begon zoals gebruikelijk met de retorische vraag: “Wat willen we bereiken?”

De kwestie betrof de stad Veere, waar PvdA/GroenLinks al geruime tijd streeft naar het weren van auto’s uit de historische kern. Echter, verschillende partijen, waaronder de ondernemersvereniging en de Stadsraad Veere, hadden een ander standpunt. Zij pleitten voor het verruimen van parkeermogelijkheden op het Oranjeplein, met gratis parkeren in de winter en betaald parkeren per minuut in de zomer, als onderdeel van een pilotproject.

Deze afwijking van het beleid riep zorgen op binnen onze fractie, en ook de wethouders deelden deze bezorgdheid. Desondanks stemde een ruime meerderheid van de raad in met het voorstel, wat als een tegenvaller wordt ervaren voor de inwoners van Veere. Het effect van het autoluw maken van de stad wordt nu mogelijk tenietgedaan, en dit alles zonder duidelijkheid over de kosten voor de inwoners.

Het democratisch genomen besluit wordt binnen de PvdA/GroenLinks-fractie met moeite geaccepteerd, maar zoals we in ons amendement aangaven: nieuwe kansen dienen zich aan in de volgende ronde. We blijven alert op de impact van deze beslissing op de stad en kijken uit naar mogelijkheden om het tij te keren en de belangen van de inwoners te behartigen.