• Home
  • Terugblik op behandeling Financieel Perspectief 2021

PvdA GL Banner Middenweg

Terugblik op behandeling Financieel Perspectief 2021

Een gemeenteraad is er om een verscheidenheid aan standpunten te vertegenwoordigen. Er zijn in elke gemeente meer standpunten dan inwoners. Uit al die verschillende standpunten moet een beleid gemaakt worden waar we allemaal achter kunnen staan. In het ideale geval krijg je na een goed debat - een clash van verschillende meningen - het besef dat we gezamenlijk verder moeten. Er volgen dan aanpassingen en het resultaat is een gezamenlijk besluit. Bij de meeste voorstellen verloop het ongeveer zo.

Soms zijn er debatten waarbij het verschil van mening te groot blijkt. In dat geval is het de meerderheid die beslist. De afgelopen jaren zaten wij vaak niet bij deze meerderheid. Het enige wat je dan als partij dan kunt doen is blijven komen met goede voorstellen. Op deze manier laat je als oppositiepartij zien waarvoor je staat en hoe jij het anders zou doen.

Dit jaar was voor ons net even anders dan voorbijgaande jaren. Er zit nu een college met een koers waar wij onszelf goed in kunnen vinden. Natuurlijk blijven er punten waarop je als partij vindt dat het anders moet. De PvdA/GroenLinks zal altijd overal kritisch naar kijken. Denk bijvoorbeeld aan de thema's biodiversiteit en duurzaamheid. Hier mag nog wat meer aandacht voor zijn.

Het dragen van verantwoordelijkheid is ook niet altijd leuk. Een verhoging van de gemeentelijke lasten, toeristenbelasting en de parkeergelden is niet leuk. Maar toch doen we dit omdat extra geld voor belangrijke dingen als WMO en jeugdzorg. Ook gaat de gemeente werk maken van goede moderne voorzieningen als dorpshuizen en scholen die voldoen aan de behoeften van nu en de toekomst.

Tot slot, ook dit jaar was er een inbreng van oppositiepartijen. Deze vertolken ook stemmen van inwoners van de gemeente Veere en het is belangrijk goed naar ze te luisteren. In de afgelopen maanden is het vaker voorgekomen dat voorstellen zijn aangenomen door alternatieve meerderheden bestaande uit coalitiepartijen en oppositiepartij. Het geeft mij het gevoel dat we langzaamaan de goede kant op gaan.

De uitspraak vertrouwen komt te voet en gaat te paard heb ik een aantal keren gehoord op de avond. Volgens sommigen was er de afgelopen jaren sprake van een vechtcultuur in de gemeenteraad. Deze cultuur willen wij graag veranderen en cultuurveranderingen kosten tijd. De komende jaren zullen wij ons ervoor inzetten om telkens stapjes in de juiste richting te zetten.

Tom Lievense
Raadslid PvdA/GroenLinks Veere

 

Tags: pvda, sociaal, groenlinks