• Home
 • Toeristenbelasting

PvdA GL Banner Middenweg

Toeristenbelasting

Fotoverkleindjandejongefotografie-70207

In Veere wordt toeristenbelasting geheven, iedere toerist die hier overnacht, betaalt een bedrag per nacht. In 2014 was dat €1,10 en voor 2015 is een tarief van €1,20 vastgesteld door de gemeenteraad. Voor het toerisme worden veel voorzieningen getroffen.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek was het aantal toeristen en ook het aantal toeristische overnachtingen in Zeeland in 2014 fors hoger dan in 2013. Het is zeer waarschijnlijk dat Veere deze trend heeft gevolgd. Het zomerseizoen was lang en warm, 2014 was het warmste jaar sinds dit wordt bijgehouden. En Veere is een toeristengemeente bij uitstek.

Een paar cijfers: 

 • In Zeeland overnachtten in 2014 17% meer toeristen volgens het CBS. We mogen dit percentage niet een op een van toepassing verklaren op Veere. Het zou best iets minder kunnen zijn geweest, maar ook iets meer. 
 • Bij 17% zou de meeropbrengst ruim €700.000,00 zijn geweest.
 • Bij 10% rond €400.000,00. 
 • In Veere was de meeropbrengst in 2014 €66.000,00. Dat staat voor 1,5% meer overnachtingen.

De gemeente Veere ontvangt niet alleen toeristenbelasting, maar geeft ook veel geld uit voor het toerisme. Ook bezuinigen we al enkele jaren op alle fronten, denk aan zorg, veiligheid, gezondheid, subsidies.

De fractie van PvdA/GroenLinks heeft daarom in de raadsvergadering van 23 april 2015 de volgende vragen aan het college gesteld:

 • Wat is de visie van het college op de controle en het het innen van de toeristenbelasting?
 • Hoe gaan we om met de forfaitaire (van te voren afgesproken en op het vastgestelde bedrag gebaseerde) tarieven? Wanneer was de laatste controle? 
 • Leidde deze controle tot aanpassingen?
 • Hoe effectief is de controle bij de verblijfseenheden die niet onder het forfaitaire systeem vallen? 
 • Hoe frequent wordt het aantal toeristische verblijfseenheden vastgesteld? 
 • Hoeveel eenheden zijn er in 2013 en 2014 bijgekomen? 
 • Heeft het college nu zicht op verhuur via bv. Airbnb?
 • Is het college met PvdA/GroenLinks van mening dat voor een goed toeristisch beleid een evenwichtige inning van toeristenbelasting noodzakelijk is?

In antwoord op deze vragen heeft de wethouder gezegd dat de controle geïntensiveerd gaat worden, hierbij wordt het Kenniscentrum Kusttoerisme betrokken. Er zal een risicoanalyse worden opgesteld. Het forfaitaire (afgesproken) tarief wordt dit jaar gecontroleerd en zo nodig aangepast. Er wordt indien mogelijk een verband gelegd tussen een op te stellen aantal toeristische eenheden en het aantal toeristische overnachtingen. Verblijf via Airbnb is lastig te controleren, dat is niet bedrijfsmatig.

Het college is het met de fractie van PvdA/GroenLinks eens dat het evenwichtig innen van de toeristenbelasting noodzakelijk is. Daar hoort een goed systeem van innen bij.

Rina Jakobsen-Huibregtse, raadslid