PvdA GL Banner Middenweg

Kansen voor verblijfsrecreatie

Anton van HaperenWerkbezoek en debat  op donderdag 21 juni 2012 in het kader van behandeling
"Omgevingsplan 2012-2018" Provinciale Staten van Zeeland

coördinator is Anton van Haperen, lid PvdA-fractie

Verblijfsrecreatie is een belangrijk onderdeel van de Zeeuwse economie. De sector heeft het echter niet gemakkelijk en moet veranderen. Recreanten stellen steeds meer eisen en verkiezen luxe boven een primitieve tent. Het recreatiekansenkaart van het omgevingsplan lijkt veel ruimte te bieden voor nieuwe vakantiewoningen, hotels en appartementencomplexen. Het is onduidelijk of dit nieuwe vestigingen zijn of transformatie van kampeerbedrijven. Ook is onduidelijk hoe dit wordt ingebed in andere ruimtelijke maatregelen. Toeristen zullen Zeeland alleen blijven bezoeken als het ook een aantrekkelijk gebied blijft. Een ook voor de eigen bewoners is het ongewenst om ‘de hele kuststrook dicht te bouwen’. Kortom: hoe integraal is de recreatiekansenkaart?

Programma

 • Camping de Pekelinge, Oostkapelle (15.00 uur)
 • Schouw door Domburg
 • Inleidingen met debat gemeentehuis in Domburg (afsluiting 19.00 uur)

a. 15.00 uur : Ontvangst in Camping De Pekelinge, Oostkapelle
b. 15.10 uur : Inleiding eigenaar Twan Vermeulen en uitleg schouw
c. 16.10 uur : Vertrek naar Domburg
d. 16.25 uur : Ontvangst parkeerterrein gemeentehuis Traverse 1, 4357 ET  Domburg
e. 16.35 uur : Schouw o.a. langs locaties waar plannen voor in ontwikkeling zijn (KPN-gebouw en terrein Golfbaan) en bestaande locaties voor horeca en  appartementencomplexen (bijv.  ’t Groentje, Badhotel) door PvdA-GroenLinks wethouder Chris Maas gemeente Veere
f. 17.35 uur : Terugkomst gemeentehuis Veere in Domburg met koffie/thee en inleidingen door:

 • Recreatievisie; Margot Tempelman, Kenniscentrum Kusttoerisme
 • Visie vanuit ruimtelijke kwaliteit en landschap; Jan Willem Bosch, Bosch Slabbers tuin- en landschapsarchitecten  
 • Visie van een betrokkene woonomgeving; Ko Kemeling, inwoner van Domburg

g. 17.45 – 19.00 uur : Debat met

 • Horeca
 • Middenstand
 • Campings en belangenverenigingen
 •  Projectontwikkelaars
 • Landschapsarchitecten
 • B&W en raadsleden Veere
 • Kenniscentrum Kusttoerisme HZ University of Applied Sciences
 • VVV Zeeland: Walcheren en Noord-Beveland / Schouwen-Duiveland
 • Stads- en dorpsraden

h. Afsluitend drankje