PvdA GL Banner Middenweg

Lijstverbinding met D66

D66 doet dit keer ook aan de gemeenteraadsverkiezing in Veere mee. Door D66 is aan PvdA/GroenLinks gevraagd om een lijstverbinding aan te gaan. De besturen van PvdA en GroenLinks hebben besloten om hierop positief te reageren. Bij het indienen van de lijsten op 19 januari j.l. is dus door D66 en PvdA/GL verklaard dat wij voor de berekening van de uitslag een lijstencombinatie vormen.

Dat betekent niet dat wij nu één lijst vormen, maar wel dat we voor de toekenning van de restzetels één groep zijn. De kans dat onze groep dan een restzetel toebedeeld krijgt is dan aanmerkelijk groter dan zonder die lijstverbinding. Bij wie zo’n restzetel dan uiteindelijk terecht komt (bij D66 of bij ons) is weer afhankelijk van het aantal stemmen dat beide lijsten afzonderlijk hebben behaald.

Maar de gedachte is dat het in ieder geval voor ons als progressieve partijen beter is dat die restzetel bij één van ons komt dan bij één van de andere partijen. Vandaar.