• Home
  • Betaald parkeren, wie wil dat niet?

PvdA GL Banner Middenweg

Betaald parkeren, wie wil dat niet?

Veere telt rond de 85 dijk- en strandovergangen en zo'n vijftien kilometer duinpaden. Aangenomen dat een gemiddelde duinovergang €100.000,- per stuk kost, en dat ze twintig jaar meegaan, kosten die trappen ons elk jaar ongeveer een half miljoen euro. Dit is voor het gemak inclusief de aanleg en het onderhoud van 15 km duinpaden. Daarmee komen we alleen nog maar op het strand. Wegen, riolering, bewegwijzering, groen en afvalverwerking hebben we ook. Dit is geen volledige opsomming. Met andere woorden: goede voorzieningen in de openbare ruimte zijn duur. Gelukkig hoeven we dit als inwoners van Veere niet alleen op te brengen. Andere gebruikers in onze mooie gemeente dragen hun steentje bij. Verblijfstoeristen betalen immers toeristenbelasting.

Maar: aan het eind van een mooie eerste pinksterdag, met om tien uur ’s avonds nog steeds een file op de A58. Grote groepen dagtoeristen zijn bruinverbrand en gaan welgedaan weer terug naar huis. Die niet zijn blijven slapen, geen belasting hebben betaald, maar wel de hele dag de auto gratis hebben geparkeerd in Zoutelande of bij Vrouwenpolder. Die hier wel naar de wc zijn geweest en hun afval uit hun goed gevulde koelboxen in de vele afvalbakken op het strand hebben gestopt. Die wc’s moeten worden schoongemaakt en de afvalbakken geleegd. Van publiek geld. We gunnen iedereen een fijne dag en gasten zijn van harte welkom in het mooie Veere, maar het is onrechtvaardig dat grote groepen op de dure voorzieningen meeliften. Het geld klotst ook in de gemeente Veere niet tegen de plinten. Daar komt nog bij dat er steeds meer (dag)toeristen komen en het vaker nodig is die toestroom goed te ordenen, omdat anders de overlast toe- en de leefbaarheid afneemt. Op dit moment zijn er nog steeds veel plekken waar we geen middelen hebben het parkeergedrag van onze gasten te regelen. Tijd voor een verandering dus.

Hoe pakken we dit aan? Veel opties zijn er niet. Op toegangswegen tol heffen? Opbrengsten komen vast en zeker niet in Veere terecht. Slagboom tussen Middelburg en Serooskerke? Dat zal bij Rijkswaterstaat geen doorgang vinden. Maar wat dan wel? U snapt het al, ordening via de portemonnee: betaald parkeren als het Ei van Columbus. Vrijwel iedereen ziet dat het nodig is, maar veel mensen zien op tegen de invoering ervan. Dit bleek ook uit de vele insprekers, voorafgaand aan de raadsvergadering van 1 oktober. Een meerderheid van de gemeenteraad van Veere heeft toch de moed opgebracht om voor betaald parkeren langs de hele Veerse kust te kiezen. Dit doen we niet lichtzinnig. Belangrijk voor ons als gemeenteraad is de aard van de bezwaren van de insprekers.

De bezwaren zijn veelal praktisch van aard. Angst bij inwoners (sporters, middenstanders, dorps- en stadsraden, kerkgangers etc.) dat in plaats van minder overlast er juist problemen ontstaan. Twijfel of de gemeente Veere dit op een goede manier kan invoeren. Hoe moet het nu met mijn bezoek en wat als de thuiszorg langskomt? Waar moeten die dan parkeren? Wij snappen deze reacties en nemen die heel serieus. Vandaar de opdracht aan het college om maatwerk te leveren bij de invoering van het nieuwe parkeerbeleid. Daarmee voorkomen we dat er structureel nadeel en overlast ontstaan bij inwoners en hun bezoekers.

Niets doen is voor nu en in de toekomst met een toenemende verkeers- en parkeerdruk echter geen optie. We zijn blij dat met het nieuwe parkeerbeleid de eerste stap is gezet.

 

Leo Dalebout en Peter Meijs, fractie PvdA/GroenLinks.