• Home
  • Uit de Raad van Veere.

PvdA GL Banner Middenweg

Uit de Raad van Veere.

Veilig “Veilig Thuis”

Meer kinderen op de radar die te maken hebben met kindermishandeling. Het aantal meldingen van niet-pluisgevoelens en vermoedens van kindermishandeling is met 80% gestegen. Meer kinderen die daarmee te maken hebben zijn in beeld bij “Veilig Thuis”. Complimenten aan al die huisartsen, politieagenten, onderwijsgevenden en hulpverleners. Jullie nemen jullie meldingsplicht serieus. Dank daarvoor. Minder goed nieuws voor de begroting van de gemeenten. De kosten voor “Veilig Thuis”, onderdeel van de GGD die namens ons de meldingen afhandelt, nemen toe. Gelukkig doen we dat samen met twaalf andere Zeeuwse gemeenten. Het gaat voor Veere om 16.000,- euro extra op jaarbasis. Best een bedrag maar ook weer niet het einde van de financiële gezondheid van de mooie gemeente Veere zou je denken.


De praktijk ziet er anders uit. Het college stelt voor om volgend jaar 1658,80 extra aan de GGD over te maken om 80% meer meldingen te onderzoeken en van advies te voorzien. Let wel, het gaat hier over kinderen die mogelijk in een zeer kwetsbare situatie zitten en waarvan het college van Burgemeester en Wethouders zélf aangeeft toch echt het beste met deze groep voor te hebben. Moet toch kunnen, dat de GGD met 10% van het extra benodigde geld 80% meer meldingen afhandelt. Ondertussen vragen we ze ook nog zichzelf opnieuw uit te vinden door anders te gaan werken en de samenwerking met andere jeugdhulporganisaties beter in te richten (waar op zich niets mis mee is).


Wat betekent dat in de praktijk? Een ondernemer uit Veere belt volgend jaar naar de gemeente met een vraag over de nieuwe regels voor het uitstallen van zijn reclameborden op straat. Dat komt goed uit. We hebben net twee nieuwe medewerkers in dienst die speciaal de dienstverlening aan ondernemers op een hoger niveau moeten brengen. Ze zijn vandaag alle twee op het werk. “Met wie van de twee kan ik u doorverbinden?” Klinkt goed. Dan belt er een Veerse huisarts naar “Veilig Thuis” met vermoedens van kindermishandeling bij een patiënt van vier jaar oud. “Ik verbind u door, maar ik moet u wel melden dat we op dit moment slechts een eerste inschatting van het acute gevaar kunnen maken, maar in verband met onvoldoende geld kunnen we ons niet houden aan onze wettelijke termijn om binnen 7 dagen een melding af te handelen... Verantwoordelijkheden ten aanzien van de serieuze risico’s die daarmee ontstaan liggen waarschijnlijk bij de gemeente Veere”. Klinkt verschrikkelijk. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?


Mijn theorie is, dat we als gemeente Veere ontevreden zijn over de mogelijkheid te sturen in de wijze waarop ons geld besteed wordt in de samenwerkingsverbanden die we met andere gemeenten in Zeeland/op Walcheren hebben. Deze zogenaamde “Gemeenschappelijke Regelingen” komen regelmatig om meer geld vragen. Twijfel over de besteding van dat geld en de mogelijkheid om er zelf op te sturen is de aanleiding om over de rug van “Veilig Thuis” nu nee te zeggen, op een vraag, die toch niet onredelijk is. Wat ons betreft is het duidelijk. Wij wensen iedereen een goed 2020 met voldoende geld voor “Veilig Thuis”. Zit toch net iets lekkerder onder de kerstboom dit jaar.


Peter Meijs,
Raadslid PvdA/Groen Links
06 17417878