Geplaatst op

Uitbreiding Roompot Domburg onacceptabel volgens PvdA/GroenLinks – 18 april beslist de gemeenteraad

Op 2 april jongstleden heeft de commissie Ruimtelijke Ordening van de gemeente Veere opnieuw gesproken over de visie voor de westrand van Domburg, met name de voorgestelde uitbreiding van de Roompot. De fractie van PvdA/GroenLinks heeft geprobeerd de behandeling van het voorstel uit te stellen, omdat wij van mening zijn – zoals alle fracties vorig jaar nog waren – dat het grote verkeersvraagstuk eerst moet worden aangepakt. De verkeersproblemen in en rond Domburg, evenals in Grijpskerke, Aagtekerke en Oostkapelle, zijn al aanzienlijk. Waarom dan nu een uitbreiding van recreatie bespreken en het probleem vergroten?

Desondanks werd het voorstel besproken zonder dat er verkeersoplossingen waren aangedragen. Voor de fractie van PvdA/GroenLinks zijn er nog steeds twee belangrijke redenen om niet in te stemmen met de huidige visie voor de westrand van Domburg: de aanzienlijke uitbreiding van het aantal accommodaties en slaapplaatsen, en het gebrek aan participatie bij zo’n ingrijpende visie.

Het vereiste veel onderzoek om enigszins inzicht te krijgen in de omvang van de voorgestelde uitbreiding. Voor onze fractie is alleen al dat gebrek aan duidelijkheid onaanvaardbaar. De plannen omvatten onder andere meer recreatiewoningen, hoeves, appartementen en luxe campingplaatsen, ter vervanging van de ongeveer 500 standplaatsen voor tenten, caravans en chalets van nu. Deze nieuwe accommodaties zouden geschikt zijn voor 6 tot 8 personen, wat resulteert in aanzienlijk meer eenheden dan momenteel aanwezig, meer verharding, een hogere jaarrond bezetting en aanzienlijk meer slaapplaatsen dan de huidige tenten en caravans bieden. Wij kunnen en willen geen verantwoordelijkheid dragen voor deze ontwikkelingen.

De fractie van PvdA/GroenLinks beschouwt de voorgestelde uitbreiding van de Roompot als onacceptabel vanwege de groeiende druk op de leefbaarheid, het ruimtegebruik en de natuur, veroorzaakt door het groeiende aantal recreanten. Deze groei is ook onbegrijpelijk gezien de toenemende verkeersproblematiek in de gemeente Veere, waar iedereen al ziet dat drukte op de wegen een groot probleem is. We proberen de coalitiefracties ervan te overtuigen dat zo’n forse groei van accommodaties en slaapplaatsen niet langer haalbaar is, en dat we echt moeten kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit.