Geplaatst op

Uitbreiding Roompot Domburg onacceptabel

Onlangs zijn in de commissie Ruimtelijke Ontwikkelingen verschillende zaken behandeld, waaronder de uitbreidingsplannen van De Roompot (’t Hof Domburg), het mobiliteitsvisieplan voor de noordwestkant van Walcheren en de verkeersvisie voor Domburg.

De behandeling van de Visie voor de Westrand en de Verkeersvisie Domburg is uitgesteld in de gemeenteraad. Dit komt omdat de verkeersafwikkeling in Domburg en de westrand afhankelijk zijn van het perspectief op verkeersafwikkeling aan de noordwestkant van Walcheren. Bovendien waren de inwoners en de dorpsraad van Aagtekerke niet betrokken bij de plannen, wat een logische eerste stap is.

Voor de fractie van PvdA/GroenLinks zijn er twee belangrijke redenen om niet akkoord te gaan met de visie voor de westrand van Domburg. Dit betreft de aanzienlijke uitbreiding van het aantal eenheden en slaapplaatsen in ’t Hof Domburg, en het gebrek aan participatie bij een dergelijke ingrijpende visie. De onduidelijkheid over de mate van uitbreiding wordt als onacceptabel beschouwd.

Wat betreft de uitbreiding: er komen aanzienlijk meer recreatiewoningen, hoeves, appartementen en luxe campingplaatsen in plaats van de huidige 520 standplaatsen voor tenten, caravans en campers. Recreatiewoningen en appartementen voor 4, 6 of 8 personen. Veel meer eenheden dan nu, verstening, een hogere bezetting jaarrond en veel meer slaapplaatsen dan in de tenten en caravans.  De fractie heeft berekend dat dit neerkomt op een groei van ongeveer 1.500 slaapplaatsen, waarbij sommige bezorgde inwoners zelfs spraken van 2.000 extra slaapplaatsen. Stel je eens voor: Domburg heeft tegen de 1.500 inwoners, een dorp zo groot als Domburg erbij dus.

De toename van verkeersbewegingen veroorzaakt nu al overlast in Grijpskerke, Aagtekerke en Domburg, en met deze uitbreiding zal de situatie alleen maar verslechteren. De fractie van PvdA/GroenLinks vindt de uitbreiding van Roompot onaanvaardbaar vanwege het groeiende aantal recreanten en de de impact op de leefbaarheid, het ruimtegebruik en de inbreuk op de natuur. Dit wordt nog verder bemoeilijkt door de groei van het aantal recreanten en de druk op de bestaande infrastructuur. Onderzoek heeft uitgewezen dat inwoners van mening zijn dat het toerisme niet meer mag groeien omdat de leefbaarheid nu al in het geding is.

De fractie blijft alert op verdere ontwikkelingen en zal blijven pleiten voor het behoud van kwaliteit boven kwantiteit, met als doel de leefbaarheid en het welzijn van de gemeenschap te waarborgen.