• Home
  • Verkeer en parkeren

PvdA GL Banner Middenweg

Verkeer en parkeren

Fotoverkleindjandejongefotografie-70202

Foto: www.jandejongefotografie.nl

PvdA/GroenLinks over verkeer en parkeren

Verkeer, verkeersoverlast en parkeren houden de gemoederen in Veere bezig.

PvdA/GroenLinks Veere kiest voor de volgende speerpunten:

  • Het is belangrijk de overlast van het autoverkeer en parkeren in de dorps/stadskernen te beperken. Zo nodig, en met inspraak van zowel de betrokken ondernemers als burgers, wil PvdA/GroenLinks daarvoor infrastructurele maatregelen treffen. 
  • Wij vinden dat de (parkeer-)druk op de recreatiegebieden zoveel mogelijk moet worden gereduceerd; wij willen dat er meer aandacht wordt besteed aan (toeristisch) verkeer per openbaar vervoer of fiets. 
  • Op plekken waar er verkeers- of parkeerproblemen zijn, mag betaald parkeren worden ingevoerd om te reguleren, dus om de problemen op te lossen en die maatregelen te betalen. 
  • Aan de kust mag alleen tegen betaling worden geparkeerd. Gebruikers van betaald parkeerterreinen zijn in de regel dagrecreanten, die gebruik maken van allerlei voorzieningen. Door parkeergeld te heffen, dragen de dagrecreanten bij aan die voorzieningen. 
  • In Domburg en Veere betalen inwoners voor hun parkeervergunning. Wij vinden dat het vergunningensysteem zo moet werken, dat vergunninghouders verzekerd zijn van een plek, ook in de drukke zomerperiode. Nu komt het nog vaak voor dat inwoners met een vergunning hun auto niet kwijt kunnen.