PvdA GL Banner Middenweg

Kalender

Kalender PvdA/GroenLinks

Datum Tijd Onderwerp Locatie
22 oktober 2018  19.30   Commissie Ruimtelijke Ordening  Gemeentehuis 
23 oktober 2018  19.30  Commissie Maatschappelijk Ontwikkeling  Gemeentehuis
25 oktober 2018  19.30  Campagnecommissie  Gemeentehuis
30 oktober 2018  19.30  Algemene Ledenvergadering  Gemeentehuis
4 november 2018  19.30 Fractievergadering

PvdA/GroenLinks

 Gemeentehuis
7 november 2018  19.30  Gemeenteraad  Gemeentehuis
8 november 2018  15.00  Begrotingsraad  Gemeentehuis
13 november 2018  19.30  Campagnecommissie  Gemeentehuis
19 november 2018  19.30  Fractievergadering  Gemeentehuis
20 november 2018   19.30  Regionale Commissie Walcheren  Stadskantoor Middelburg
26 november 2018  19.30  Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling  Gemeentehuis
10 december 2018  19.30  Fractievergadering PvdA/GroenLinks  Gemeentehuis
13 december 2018  19.30  Gemeenteraad  Gemeentehuis