PvdA GL Banner Middenweg

Ontvangsvoorzieningen parkeerterreinen

De vorige keer heb ik mijn eerste indrukken met u gedeeld over het werk in de gemeenteraad. Alles was nieuwe en deels onbekend. Gekozen worden als volksvertegenwoordiger is en blijft een hele eer. Ik geniet daar nog steeds van. Ook na het verraad van Veere tijdens de pinksterdagen. Ons uitzicht is ingrijpend gewijzigd sinds dat gedenkwaardige weekend. Onze fractievoorzitter heeft aangegeven hier nog op terug te komen. Dat zal ook zeker gebeuren. Ondertussen zijn we een oppositiepartrij en hebben we een heel andere rol. Hoe gaan we ervoor zorgen dat het met “onze” onderwerpen blijft gaan zoals wij dat belangrijk vinden. Daarvoor hebt u immers op ons gestemd en hebben we 5 zetels in de raad. We zien nogal wat bedreigingen waar we mee te maken hebben. We willen er hier een uitlichten.

MFA
Wat is een MFA? De letters staan voor multifunctionele accommodatie. De gemeente is verantwoordelijk voor het huisvesten van een aantal zaken. Daarbij kan het gaan om scholen, consultatiebureaus, sportvoorzieningen en dorpshuisvoorzieningen. In Serooskerke kijken we ook naar inpassing van het zwembad. Onder het vorige College waar PvdA/Groen Links deel van uitmaakte, zijn er plannen gemaakt voor 7 MFA’s in verschillende kernen van de gemeente Veere. Over een aantal gebouwen is al overleg gevoerd met gebruikers. De multifunctionele voorzieningen staan onder het nieuwe college echter fors onder druk. De kosten zijn hoger dan gedacht door prijsstijgingen, energiemaatregelen en een aantal zaken die nog niet waren begroot. Ook zijn er nog extra wensen vanuit gebruikers naar voren die ook geld kosten.

Onze eerste vragen in de politiek zijn altijd: “Wat willen we bereiken? Wat gaan we vervolgens doen en wat mag het dan kosten (dan kunnen we het ook nog eens betalen)? Als PvdA/Groen Links zijn we voor MFA’s. Daarbij gaan we er vanuit dat we niet voor leegstand aan het bouwen zijn. Er moeten dus voorzieningen komen die ook in een behoefte voorzien. Daar is naar gekeken bij de plannen die er nu liggen. Wij denken dat de MFA’s bijdragen aan een gezonder Veere. Inwoners bewegen meer en hebben sociale contacten en een doel om voor op de fiets te springen. Ook kunnen we op deze manier het goede voorbeeld geven als het gaat over het energiezuinig bouwen in Veere. Door voorzieningen te combineren blijven ze ook in de toekomst betaalbaar. De komende tijd wordt er verder gerekend aan de haalbaarheid van de plannen. U mag van ons verwachten dat we als PvdA/Groen Links erg ons best doen de prachtige plannen die onder het vorige college zijn opgesteld ook daadwerkelijk uit te voeren. De MFA’s zijn immers voor alle inwoners van Veere.

Beloft
In Oostkapelle en Dishoek komen er dit jaar, naast een goede WC, voorzieningen waar gasten ontvangen worden en informatie kunnen inwinnen en mogelijk andere diensten kunnen kopen. Deze zullen niet concurrerend zijn voor bestaande ondernemers en bemenst worden door mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit PvdA/Groen Links maakte we ons een zorgen over de landschappelijke inpassing. Het college heeft aangegeven dat hier voldoende aandacht voor is. Wij vinden het een goed plan dus we hebben ingestemd. Heb toen wel beloofd ze te gaan bekijken om na te gaan of het er inderdaad goed uit ziet.

Aan de Galgeweg in Dishoek heb ik de ontvang voorziening gevonden. In Oostkapelle was nog niets te zien. Zoals u ziet is het goed gekomen met de landschappelijke inpassing. Ziet er goed uit. Nu nog werken aan het betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de niet concurrerende activiteiten.

Peter Meijs, raadslid PvdA/Groen Links, Koudekerke
06 17417878