PvdA GL Banner Middenweg

Wat we willen voor Veere/Zanddijk

PvdA/GroenLinks Veere is voor een gemeente waar haar inwoners gelukkig zijn, respect voor elkaar hebben en niemand wordt uitgesloten. Voor Veere en Zanddijk willen we:

- Het toerisme in het stadje Veere niet veel meer laten groeien. We willen meer spreiding over de gemeente.
- Ondersteuning Museum Veere en de plannen voor de grote kerk.
- Strenge handhaving van het permanent wonen zodat er meer betaalbare woningen voor starters beschikbaar komen.
- Snelle uitvoering van de maatregelen die de stadsraad voorstelt om Veere autoluw te maken.

Laat uw stem niet verloren gaan.
Met vriendelijke groet,
Chris Maas