Geplaatst op

Vragen over sluiting peutergroepen en illegale recreatieve verhuur van tweede woningen

De PvdA/GroenLinks-fractie heeft enkele vragen gesteld aan het college van de gemeente Veere over de geplande sluiting van peutergroepen. Recentelijk ontvingen we bericht dat Kinderopvang Walcheren (KOW) van plan is om de peutergroepen in Grijpskerke, Veere en Vrouwenpolder te sluiten, vanwege een tekort aan kleuters. Wij hechten veel waarde aan peutergroepen als aanvulling op de kinderopvang, omdat ze essentieel zijn voor de ontwikkeling van de kinderen in Veere. Bovendien dragen peutergroepen in verschillende kernen bij aan de leefbaarheid.

We hebben het college onder andere gevraagd of er onderzoek is gedaan naar de redenen voor de afname van het aantal kleuters dat de peutergroepen bezoekt, en welke stappen het college en KOW hebben genomen om meer peuters naar de peutergroepen te trekken. Alle vragen zijn te vinden op onze website via deze link.

Daarnaast heeft de PvdA/GroenLinks-fractie vragen gesteld over de aanpak van illegale recreatieve verhuur van tweede woningen in Veere. We ontvangen namelijk regelmatig klachten over overlast veroorzaakt door illegale recreatieve verhuur van tweede woningen. Deze vorm van gebruik, zonder toezicht van de eigenaar, zorgt voor de meeste overlast bij omwonenden. Wij vinden dat de gemeente actiever moet optreden tegen deze illegale praktijken. We vragen bijvoorbeeld hoeveel gevallen van illegale verhuur momenteel worden onderzocht en hoe vaak de illegale verhuur is gestopt als gevolg van het optreden van de gemeente. Wilt u al vragen lezen? Deze vindt u hier.