Geplaatst op

Waar blijven de starterswoningen in Veere?

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 was iedereen het er over eens: er moeten snel woningen gebouwd worden. En vooral woningen die voor onze jongeren betaalbaar zijn zodat zij in de gemeente kunnen blijven wonen.

Maar wat is er tot op heden bereikt?

Het oorspronkelijke plan om circa 10 starterswoningen te bouwen in Domburg (Brouwerijweg en hoek Singel/Zuidstraat) werd snel afgeschreven door het college. Deze woningen zouden niet passen in het straatbeeld, zo luidde het argument. Gelukkig zijn er nu drie sociale huurwoningen gepland aan de Brouwerijweg, maar geen enkele koopwoning voor jongeren.

Volgens het ambitieuze woningbouwprogramma van de gemeente zouden er jaarlijks minstens 12 sociale koopwoningen van maximaal €250.000 (starterswoningen) moeten worden gebouwd.

Recentelijk kwam het nieuws naar buiten dat de geplande 6 starterswoningen in Serooskerke er ook niet zullen komen. Er worden wel sociale huurwoningen gebouwd, waar eveneens vraag naar is, maar opnieuw zijn er geen koopwoningen beschikbaar voor starters. Dit terwijl het nieuwe plan “De Biezenweie” een mooie mix had kunnen bieden zoals gevraagd door de inwoners: een combinatie van starterswoningen (sociale koop), betaalbare woningen, patiowoningen, enkele duurdere woningen en sociale huurwoningen.

Kortom, in bijna twee jaar heeft de huidige coalitie haar beloftes nog niet waargemaakt. Jongeren wachten nog steeds op hun eerste starterswoningen.

Wij hebben het college om de beloofde tussenrapportage over woningbouw gevraagd. Op deze manier blijven we de vinger aan de pols houden en krijgt iedereen inzicht in wat er wel en niet is gerealiseerd van het woningbouwprogramma tot nu toe.

De fractie van PvdA/GroenLinks blijft aandringen op vaart in de bouw van starterswoningen en andere betaalbare woningen. Waar mogelijk zullen wij initiatieven blijven ontplooien zodat ook onze jongeren een kans krijgen op de woningmarkt van Veere.