Geplaatst op

Wat hebben we bereikt de afgelopen twee jaar (deel 4)

Beperken groeicapaciteit verblijfsrecreatie

Zoals beloofd in ons vorige verkiezingsprogramma heeft onze wethouder Chris Maas van PvdA/GroenLinks Veere een begin gemaakt met het aanpassen van regels en beleid om de groeicapaciteit van verblijfsaccommodaties te beperken. De bouw van recreatieappartementen in agrarische schuren is tot maximaal twee beperkt (was onbeperkt) en voor de recreatieve kamerverhuur zijn nieuwe regels vastgesteld voor minder kamers en gasten.
Verder geldt nu voor de hele kernen, dus ook voor de gebieden in het centrum, het tweede-woningenbeleid.

PvdA/GroenLinks Veere wil op de ingeslagen weg verder. Want groei van toerisme gaat ten koste van de leefbaarheid, identiteit en (verkeers-)veiligheid van onze kernen. Aan nieuwe plannen verlenen we dus geen medewerking. De uitbreidingsmogelijkheden, die er nu nog zijn, zullen we kritisch tegen het licht houden. Onze speerpunten zijn: duurzaamheid, kwaliteitsverbetering en spreiding.