Geplaatst op

Wat hebben we bereikt de afgelopen twee jaar (deel 5)

Orionis Walcheren en minimabeleid

Orionis heeft de COVID19-compensatieregelingen snel en op een goede en klantvriendelijke manier uitgevoerd. Onze PvdA/GroenLinks Veere wethouder Chris Maas heeft zich er voor ingezet dat in de toekomstplannen van Orionis de positie van de klant een goede plek heeft gekregen in de organisatie en er niet alleen naar geld wordt gekeken. Welzijn en minimabeleid hebben we op een hoog niveau gehouden.