• Home
  • Wat hebben we bereikt de afgelopen twee jaar (deel 9) Participatie mogelijk maken

PvdA GL Banner Middenweg

Wat hebben we bereikt de afgelopen twee jaar (deel 9) Participatie mogelijk maken

Inwoners, ondernemers en organisaties hebben de afgelopen twee jaar uitgebreid input geleverd voor de Omgevingsvisie; hoe moet Veere er in 2047 uitzien? Er is goed geluisterd en de belangrijkste punten, die zijn ingebracht, zijn vastgesteld en worden verder uitgewerkt:
 kwaliteit van het landschap
 kernen en hun eigen identiteit
 gevarieerd en betaalbaar wonen
 duurzaam verkeer
 kwaliteitstoerisme en cultuurhistorie
PvdA/GroenLinks Veere gaat zich inspannen om deze aandachtspunten te waarborgen in de gemeente Veere.