Geplaatst op

Wat hebben we bereikt de afgelopen twee jaar (deel 8)

Steunen het welzijnswerk

Stichting Welzijn Veere heeft extra subsidie voor menskracht ontvangen om de onafhankelijke cliëntondersteuning goed uit te werken en statushouders goed te begeleiden in de kernen waar zij wonen. Deze nieuwe taken voeren de welzijnswerkers van Welzijn Veere met veel enthousiasme uit naast het bekende jongeren- en ouderenwerk en ondersteuning van vrijwilligersorganisaties. PvdA/GroenLinks Veere hecht veel waarde aan welzijn en wil dit op een hoog niveau behouden.