Geplaatst op

Wat hebben we bereikt de afgelopen twee jaar (deel 9)

Participatie mogelijk maken

Inwoners, ondernemers en organisaties hebben de afgelopen twee jaar uitgebreid input geleverd voor de Omgevingsvisie; hoe moet Veere er in 2047 uitzien? Er is goed geluisterd en de belangrijkste punten, die zijn ingebracht, zijn vastgesteld en worden verder uitgewerkt:

  • kwaliteit van het landschap
  • kernen en hun eigen identiteit
  • gevarieerd en betaalbaar wonen
  • duurzaam verkeer
  • kwaliteitstoerisme en cultuurhistorie

PvdA/GroenLinks Veere gaat zich inspannen om deze aandachtspunten te waarborgen in de gemeente Veere.