• Home
  • Hogere lasten in Veere, maar inwoners en toeristen krijgen er veel voor terug

PvdA GL Banner Middenweg

Hogere lasten in Veere, maar inwoners en toeristen krijgen er veel voor terug

U hebt het waarschijnlijk al gehoord: in 2021 moeten de inwoners en toeristen in Veere meer belasting gaan betalen. Dat is echter niet voor niks. Dankzij de hogere inkomsten hoeft de gemeente niet te bezuinigen op de sociale voorzieningen en kan er geïnvesteerd worden in de leefbaarheid van steden en dorpen en in de toeristische kwaliteit van onze kust.

In de komende jaren zullen er in de kernen van onze gemeente 5 nieuwe scholen, 4 sportaccommodaties en dorpshuizen worden gebouwd. Verder zal het zwembad in Serooskerke worden vernieuwd. Met deze investering is ongeveer één miljoen euro extra gemoeid. Het resterende bedrag van de circa vier miljoen extra inkomsten wordt gebruikt voor de dekking van de kosten van WMO en de Jeugdzorg, die tot nu toe niet structureel op de begroting van de gemeente stonden. Ook wordt er in de komende jaren jaarlijks 338.000 euro uitgetrokken voor een zandfonds, waarmee de Veerse stranden op voldoende breedte en hoogte gehouden kunnen  worden. Ook is er nu geld om een aantal knelpunten in de infrastructuur aan te pakken. Zo zullen de Duinweg en de Langedam in Zoutelande worden opgeknapt, kunnen parkeerterreinen en voorzieningen voor fietsparkeren worden verbeterd en is er geld voor hoognodige verkeersmaatregelen in Grijpskerke en een plan voor de vernieuwing van het dorpsplein in Koudekerke.

De kosten voor deze investeringen (ca. 4 miljoen euro) worden zo eerlijk mogelijk over de verschillende groepen en belangen van de Veerse samenleving verdeeld. Voor de inwoners gaan de tarieven voor de OZB omhoog. Van de toeristen gaat een gedifferentieerd tarief toeristenbelasting geheven worden. De tarieven voor campinggasten blijven gelijk en die voor een verblijf in een hotel, zomerhuis of B&B worden verhoogd van 1,30 naar 2,00 euro. Om ook de dagjesmensen structureel te laten meebetalen aan de infrastructuur en de toeristische voorzieningen in de gemeente Veere wordt in alle kustplaatsen betaald parkeren ingevoerd. Uiteraard hoeven de eigen inwoners in hun woonkern niet te betalen en wordt er ook voor gezorgd dat zij geen overlast hebben van het betaald parkeren.

Overigens blijft de gemeente Veere, ondanks deze stijging van de gemeentelijke lasten, nog steeds een van de goedkoopste gemeenten in Zeeland. En wat veel belangrijker is: de leefbaarheid en het toeristisch-recreatieve klimaat van onze gemeente worden nog mooier en beter dan die al waren.  

Waar gaan in de komende jaren de vier miljoen investeringen per jaar in Veere heen en waar komt het geld vandaan?

Beide grafieken naast elkaar