• Home
  • Werkbezoek aan Buurtzorgteam in Veere

PvdA GL Banner Middenweg

Werkbezoek aan Buurtzorgteam in Veere

Fotoverkleindjandejongefotografie-70204

Onlangs is de fractie van de PvdA/Groenlinks op werkbezoek geweest bij het team Buurtzorg in Aagtekerke. De reden voor dit bezoek was om kennis te maken en om te horen hoe dit Buurtzorg-team haar werkzaamheden verricht in de gemeente Veere.

Buurtzorg is een vernieuwend concept om persoonlijk zorg en verpleging thuis te verlenen. Het team bestaat uit elf (wijk) verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden. Aan het team in Aagtekerke is ook verbonden een ergotherapeut en fysiotherapeut. Bijzonder aan het team is dat ze samen verantwoordelijk zijn voor de zorgverlening aan de cliënten maar ook voor de werktijd en de roostering. Men regelt dit onderling. Hier is geen manager voor nodig. Ook de noodzakelijke administratie wordt geregeld via het Buurtzorgteam. De rapportage van hulpverlening is bij de cliënt thuis. En bij bijzondere problemen kan men terug vallen op de regio- manager. Op Walcheren zijn momenteel 4 Buurtzorgteams werkzaam. 

Bij het buurtzorg-team komt de cliënt meestal  na verwijzing door de huisarts. Samen met de cliënt kijkt men naar de zorg  die is nodig. De ondersteuning is ook gericht op het bevorderen van de zelfstandigheid. Dat gebeurt door samen te kijken wat er nodig is om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. De zorg die wordt gegeven valt onder Persoonlijke Verzorging en Verpleging en wordt bekostigd door de ziektekosten-verzekeraar.

Onze conclusie is dat de werkwijze van Buurtzorg herkenbaar is en de zorg zelfstandig en professioneel wordt verleend. Blijkbaar is er geen ingewikkelde organisatie nodig om de gewenste zorg efficiënt en persoonlijk te verlenen. Wat ons betreft: een pluim voor het Buurtzorgteam Veere!

Maaike Walraven, raadslid PvdA/GroenLinks Veere