Geplaatst op

Zelfredzaamheid van kinderen niets te maken met kostenbesparing

Onlangs is de ‘Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer’ door de gemeenteraad van Veere vastgesteld.

De gemeente moet ervoor zorgen dat alle leerlingen in de gemeente Veere onderwijs kunnen volgen, dus ook leerlingen die niet zelfstandig een op hen toegesneden, dichtstbijzijnde vorm van onderwijs kunnen bereiken. Aan deze zorgplicht wordt met de vastgestelde regeling vormgegeven.

Wij als PvdA/GroenLinks zijn blij met deze regeling. Wel hebben wij over de stimulering van zelfredzaamheid van leerlingen onze zorg uitgesproken. Met name de tendens in het stuk dat zelfredzaamheid wordt gekoppeld aan kostenbesparing.
Wij willen dat mensen (en dus ook de kinderen en gezinnen die met de bedoelde regeling te maken krijgen) zelfredzaam worden omdat ze op die manier volwaardig in de maatschappij kunnen meedoen. Niet omdat dit kosten voor de maatschappij bespaart.

Als PvdA/GroenLinks delen wij de zienswijze van de WMO-raad: “Als blijkt dat ondanks de inspanningen een basisschoolleerling onvoldoende zelfredzaam is, dan moet deze de gehele schoolperiode (ongeacht de leeftijd) op bekostiging van leerlingenvervoer kunnen rekenen.”

Het college heeft op onze vragen aangegeven dat ook hij deze zienswijze deelt. Wij vertrouwen er op dat dit in de praktijk dan ook zo zal worden uitgevoerd.