PvdA GL Banner Middenweg

Zorg dichtbij

Fotoverkleindjandejongefotografie-70202Zorg eenvoudig en dichtbij in Veere 

Er gaat heel veel veranderen in de zorg, voor ouderen, voor jongeren en voor mensen met een beperking. De gemeenten moeten de komende jaren veel van deze taken overnemen van het Rijk en de Provincie. Sommige politieke partijen en ook grote zorginstellingen in den lande zeggen dat dit niet goed gaat komen. Dat mensen uit verzorgingshuizen worden gezet. Dat de dagbesteding wordt afgeschaft. Dat de huishoudelijke hulp verdwijnt. Dat is niet zo. 

PvdA/GroenLinks Veere wil de zorg dichtbij de inwoners organiseren en minder ingewikkeld maken. Dat is wat mensen die zorg nodig hebben het liefst willen. We willen niet bezuinigen op de mensen, op de zorg, maar op de organisatie van de zorg. 

Wij gaan daarbij uit van draagkracht en we zorgen dat er hulp is voor de mensen die dat het hardst nodig hebben.Mensen die professionele zorg of hulp nodig hebben jong en oud, krijgen die professionele zorg.

De verzorgings- en verpleeghuizen in Veere, Simnia en Nieuw Sandenburgh, anticiperen al geruime tijd op de veranderingen in de zorg, op de verandering van verzorgingshuis naar verpleeghuis. Ouderen die nu in Simnia en Nieuw Sandenburh verblijven, blijven daar natuurlijk wonen. Als ouderen in de toekomst verpleeghuiszorg nodig hebben, dan is die daar beschikbaar. Ook in de groepswoningen in de verschillende woonzorg-complexen in de kernen.

Voor ouderen die lichtere zorg nodig hebben, organiseren we zorg dichtbij zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen, in hun vertrouwde omgeving of in één van de woonzorg-complexen die we de afgelopen jaren hebben gebouwd. Dat doen we door professionals zoals de wijkverpleegkundige goed te laten samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers. Door te stimuleren dat woningeigenaren en Woonburg woningen geschikt maken om langer te kunnen wonen. En door de woonomgeving geschikt te maken voor ouderen zodat zij zonder obstakels een ommetje kunnen maken en naar de supermarkt kunnen. 

Maar ook door te investeren in netwerken rond onze oudere inwoners. We vinden dat zorg niet alleen een verantwoordelijkheid voor de gemeente is, maar een gemeenschappelijke taak van ons allemaal. Iets voor elkaar betekenen en elkaar helpen als het nodig is. Die samenredzaamheid willen we stimuleren. 

De zorg is in goede handen bij de PvdA/GroenLinks Veere: we laten niemand aan de kant staan en zijn er altijd voor mensen in een kwetsbare positie in de gemeente Veere. 

Chris Maas, lijsttrekker en wethouderskandidaat PvdA/GroenLinks Veere

(foto: www.jandejongefotografie.nl)